Institute of Hydribiology, the NAS of Ukraine

There are no translations available.


75 років Інституту гідробіології Національної академії наук України


Свій початок історія Інституту гідробіології бере з 1909 р., коли при Київському товаристві любителів природи поблизу Києва на Трухановому острові з’явилась невеличка будівля Дніпровської біологічної станції – однієї з найперших у Європі. У 1921 році Дніпровська біологічна станція увійшла до складу Всеукраїнської академії наук. За рішенням Президії Всеукраїнської академії наук 13 лютого 1934 р. станція була перетворена на Гідробіологічну станцію. У березні 1939 року сесія Академії наук Української РСР прийняла рішення про перейменування Гідробіологічної станції в Гідробіологічний інститут. Владне рішення про створення Інституту гідробіології було прийнято в 1940 р. (Постанова Ради народних комісарів УРСР №696 від 23 травня 1940  р.).

Інститут Гідробіології НАН України

Першим директором Дніпровської біологічної станції став проф. М.О. Кеппен (1909–1910 рр.). У 1920–1921 рр. обов’язки завідувача станцією виконував проф. М.Г. Холодний (з 1929 р. – академік АН УРСР). Деякий час тут працював В.І. Вернадський, перший президент Всеукраїнської академії наук.

Директором біологічної, а згодом гідробіологічної станції з 1922 по 1937 рр. був відомий учений іхтіолог і гідробіолог проф. Д.Є.Белінг. З 1937 року Гідробіологічну станцію, а з 1939 р. – Гідробіологічний інститут, очолив член-кореспондент АН УРСР Я.В. Ролл, який був директором інституту до 1959 р; у 1959-1973 рр. – академік АН УРСР О.В. Топачевський, у 1974-1975 рр. – д.б.н. Л.Я. Сіренко, у 1975-1979 рр. – д.б.н. В.І. Малюк. З 1979 р. до 2016 р. інститут очолював академік НАН України В.Д. Романенко, з грудня 2016 р. – д.б.н. С.О. Афанасьєв

В інституті працює колектив висококваліфікованих спеціалістів, які виконують наукову тематику з вирішення актуальних проблем, пов’язаних із з’ясуванням закономірностей структурно-функціональної організації екосистем континентальних водойм в умовах кліматичних змін та всезростаючого антропогенного навантаження, збереженням біорізноманітності водойм України, біотехнологічними підходами до культивування цінних у господарському відношенні видів гідробіонтів.

 


 

 


All News

n

Details

  • Geroiiv Stalingrada Ave., 12
    Kyiv - 210, 04210, Ukraine
  • Tel: (38 044) 419 39 81
  • Fax: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua