hydrobio.kiev.ua

Головна >> Спеціалізована вчена рада >> Захищені дисертації

 

Тексти дисертацій, автореферати та відгуки опонентів

розміщені на сайті відповідно до Наказу №758 МОН України від 14.07.2015 р.

Кандидатська дисертація Незбрицької Інни Миколаївни «Особливості функціонування представників Chlorophyta та Cyanoprokaryota за умов підвищення температури водного середовища» за спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія.

Науковий керівник: Ліщук А.В., доктор біол. наук, с.н.с., пров.н.с. лабораторії біології відтворення риб (Інститут гідробіології НАН України).

Офіційні опоненти: Грубінко В.В., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін (Тернопільський національний педагогічний університет імені  В. Гнатюка); Поліщук О.В., кандидат біол. наук, докторант відділу мембранології та фітохімії (Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України).

[Автореферат]     [Дисертація]     [Відгук1]     [Відгук2]

 

Кандидатська дисертація Гончарова Геннадія Леонідовича «Формування іхтіофауни гідроекосистем басейну річки Сіверський Донець» за спеціальністю  03.00.10 – іхтіологія.

Науковий керівник:  Новіцький Роман Олександрович,  кандидат біологічних наук, доцент, виконуючий обов’язки  завідувача  кафедри водних біоресурсів та аквакультури (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Міністерства освіти і науки України).

Офіційні опоненти: Афанасьєв Сергій Олександрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу іхтіології та гідробіології річкових систем (Інститут гідробіології Національної академії наук України); Шевченко Петро Григорович,  кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач  кафедри гідробіології та іхтіології (Національний університет біоресурсів та природокористування України Міністерства освіти і науки України).

[Автореферат]     [Дисертація]     [Відгук1]     [Відгук2]

 

Кандидатська дисертація Красуцької  Наталії  Олександрівни «Вплив температури на структурно-функціональні характеристики симбіоценозів деяких видів молюсків» за спеціальністю  03.00.17 – гідробіологія.

Науковий керівник: Юришинець Володимир Іванович – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу гідропаразитології та мікробіології (Інститут гідробіології НАН України).

Офіційні опоненти: Киричук Галина Євгеніївна – доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття (Житомирський державний університет імені Івана Франка); Овчаренко Микола Олександрович – габілітований доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри зоології та фізіології тварин (Академія Поморська, Міністерство Науки і Вищої освіти, Слупськ, Польща).

[Автореферат]     [Дисертація]     [Відгук1]     [Відгук2]

Кандидатська дисертація Цибульського Олександра Івановича «Угруповання гідробіонтів як показник екологічних ризиків забруднення річок України» за спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія  (о  14.00).

Науковий керівник: Сергій Олександрович Афанасьєв, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу іхтіології та гідробіології річкових систем (Інститут гідробіології Національної академії наук України) .

Офіційні опоненти: Гандзюра Володимир Петрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього природного середовища Інституту біології та медицини (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Алексенко Тетяна Леонідівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, інженер (Херсонська гідробіологічна станція Національної академії наук України).

[Автореферат]     [Дисертація]     [Відгук1]     [Відгук2]

Кандидатська дисертація Причепи Миколи Володимировича «Особливості адаптації аборигенних окуневих риб до дії екологічних чинників водного середовища» за спеціальністю 03.00.10 – іхтіологія.

Науковий керівник: Потрохов О.С., доктор біол. наук, с.н.с. лабораторії біології відтворення риб (Інститут гідробіології НАН України).

Офіційні опоненти: Курант В.З., доктор біол. наук, професор кафедри хімії та методики її навчання (Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка); Шевченко П.Г., кандидат біол. наук, доцент, с.н.с., завідувач кафедри гідробіології та іхтіології (Національний університет біоресурсів і природокористування України).

[Автореферат]     [Дисертація]     [Відгук1]     [Відгук2]

 

Кандидатська дисертація Маренкова Олега Миколайовича «Особливості відтворення основних промислових коропових риб Запорізького (Дніпровського) водосховища в сучасних екологічних умовах» за спеціальністю 03.00.10 – іхтіологія.

Науковий керівник: Федоненко Олена Вікторівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів факультету біології, екології та медицини (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України).

Офіційні опоненти: Потрохов Олександр Спиридонович – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біології відтворення риб (Інститут гідробіології національної академії наук України); Заморов Веніамін Веніамінович – кандидат біологічних наук, доцент, декан біологічного факультету (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Міністерства освіти і науки України).

[Автореферат]     [Дисертація]     [Відгук1]     [Відгук2]


Кандидатська дисертація: Задорожна Ганна Михайлівна «Особливості розвитку фітопланктону верхньої частини Канівського водосховища в лотичних і лентичних умовах»  03.00.17 – гідробіологія

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Щербак Володимир Іванович, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Мінічева Галина Григорівна, Інститут морської біології НАН України, заступник директора. Кандидат біологічних наук, доцент Демченко Едуард Миколайович, Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії «Ботаніка і зоологія».

[Автореферат]     [Дисертація]     [Відгук1]     [Відгук2]

Кандидатська дисертація: Заіченко Наталія Вікторівна «Симбіотичні угруповання риб-вселенців в різнотипних водоймах» 03.00.10 – іхтіологія

Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Юришинець Володимир Іванович, Інститут гідробіології НАН України, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу санітарної гідробіології.

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Курант Володимир Зіновійович, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, професор кафедри хімії та методики її навчання. Кандидат біологічних наук Куцоконь Юлія Констянтинівна, Інститут зоології ім. Шмальгаузена, науковий співробітник відділу моніторингу та охорони тваринного світу.

[Автореферат]     [Дисертація]     [Відгук1]     [Відгук2]

Кандидатська дисертація: Яворський Владислав Юрійович «Макрозообентос незарегульованої рівнинної річкової системи на прикладі басейну Десни» 03.00.17 – гідробіологія

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Афанасьєв Сергій Олександрович, Інститут гідробіології НАН України, заступник директора.

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, доцент Киричук Галина Євгенівна, Житомирський державний університет ім. Івана Франка, завідувачка  кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття. Кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Васенко Олександр Георгійович, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, перший заступник директора з наукової роботи.

[Автореферат]     [Дисертація]     [Відгук1]     [Відгук2]

Кандидатська дисертація: Климюк  Валентина Миколаївна «Фітопланктон Слов’янських солоних озер»  03.00.17 – гідробіологія

Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент Лялюк Наталя Михайлівна, Донецький національний університет, в.о. завідуючого кафедрою ботаніки та екології.

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Щербак Володимир Іванович, Інститут гідробіології НАН України провідний науковий співробітник. Кандидат біологічних наук, доцент Шелюк Юлія Святославівна, Житомирський державний університет імені Івана Франка доцент кафедри ботаніки, біоресурсів тазбереження біорізноманіття.

[Автореферат]     [Дисертація]     [Відгук1]     [Відгук2] 


Усі новини

n

Офіційна адреса

  • Героїв Сталінграда просп., 12
    Київ - 210, 04210, Україна
  • Телефон: (38 044) 419 39 81
  • Факс: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua