hydrobio.kiev.ua

Головна >> Про нас >> Новини
Новини

Гідробіологічний науковий семінар - 11 квітня

 

ОГОЛОШЕННЯ

11 квітня 2017 року (вівторок) об 11.00 в залі засідань Вченої ради Інституту гідробіології НАН України продовжить свою роботу Гідробіологічний науковий семінар.

На порядку денному доповіді:

1. Деякі аспекти фінансування наукових досліджень у Польщі та їх ефективність.

2. Cucumispora - вбивця «демонів» європейських водойм.

Доповідач:

Овчаренко Микола Олександрович

габілітований доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри зоології та фізіології тварин (Академія Поморська, Міністерство Науки і Вищої освіти, Слупськ, Польща)

 

До участі запрошуються усі бажаючі

 

Загальні збори наукових працівників

 

20 березня 2017 р. (понеділок) об 11.00 відбудуться Загальні збори наукових працівників Інституту гідробіології НАН України.

Порядок денний:

1. Обрання делегата від Інституту гідробіології для участі в сесії Загальних зборів НАН України.

Допов.: д.б.н. Юришинець В.І.

Засідання відбудеться в актовій залі.

 

Kонкурс на заміщення вакантних посад

 

 

Національна академія наук України

Інститут гідробіології


оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад:


1) Завідувача відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології;

2) Завідувача відділу водної радіоекології;

3) Завідувача відділу екології водяних рослин та токсикології;

4) Завідувача відділу біології відтворення риб;

5) Завідувача відділу прісноводної гідрохімії.


Вимоги до учасників конкурсу:

– науковий ступінь доктора чи кандидата наук,

– досвід наукової та організаційної роботи не менше 5 років,

– наукові праці.


Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

а) заява на ім’я директора;

б) анкета наукового працівника;

в) копія паспорта, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, завірені в установленому порядку;

г) список наукових праць і винаходів, завірений в установленому порядку.Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.Документи подавати особисто за адресою:

м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12, к. 228.

Довідки за телефонами: +38(044) 418-22-71, +38(044) 418-24-77

 


 

Аспірантура 2016

Інститут гідробіології НАН України

проводить набір до аспірантури з підготовки докторів філософії

за спеціальністю 091 Біологія, спеціалізація: гідробіологія; іхтіологія.

 

В Інституті гідробіології НАН України з 2016 року відкрита ліцензована освітня діяльність - підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у форматі програми Доктора філософії (PhD) – третій освітньо-науковий рівень вищої освіти, що передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, а також проведення власного оригінального наукового дослідження (наказ МОН № 933 від 03.08.2016) .

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. На навчання приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Інституту гідробіології НАН України за спеціальністю 091 Біологія (спеціалізації: гідробіологія, іхтіологія)

Освітньо-наукова програма рекомендована до впровадження Вченою радою Інституту гідробіології НАН України протокол № 7 від 17 травня 2016 року

 

Порядок вступу:

Вступники до аспірантури подають такі документи:

∙ заява вступника;

∙ медична довідка про стан здоров’я за формою № 286-у;

∙ копія диплому магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;

∙ ксерокопії наукових статей зі спеціальності (дві, або більше), або реферат з обраної спеціальності (у разі відсутності науковий статей за обраною спеціальністю);

∙ рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, з оцінкою реферату / наукових праць з обраної спеціальності;

∙ документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»); (копію паспорта (1-2 стор. та стор. з відомостями про місце реєстрації);

∙ військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

∙ особовий листок з обліку кадрів (форма П2-ДС), завірений за місцем праці;

∙ копія трудової книжки, завірена за місцем праці;

∙ витяг з протоколу засідання вченої ради ВНЗ для осіб, рекомендованих в аспірантуру безпосередньо після закінчення ВНЗ;

∙ посвідчення про складені кандидатських іспитів (за наявності);

∙ копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

∙ три фотокартки 3х4;

∙ клопотання з місця роботи про скерування на навчання до цільової аспірантури; з гарантією оплати витрат на підготовку (за підписом керівника установи);

∙ папка паперова на зав’язках.

Паспорт, дипломи про вищу освіту, військовий квиток подаються особисто.

Прийом на навчання до аспірантури Інституту гідробіології здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань. Також проводиться прийом до аспірантури за зазначеними спеціальностями на навчання за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії проводяться з 12 вересня по 4 жовтня і складаються з: вступного іспиту зі спеціальності 091 – Біологія, спеціалізація: гідробіологія, або 091 – Біологія, спеціалізація: іхтіологія (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); вступного іспиту з іноземної мови (за вибором – англійської, німецької або французької в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти); вступного іспиту з філософії.

Зарахування до аспірантури за результатами конкурсу - з 1 листопада 2016 р.

Аспірантам, що навчаються з відривом від виробництва, надається стипендія. Іногородні аспіранти забезпечуються місцем у гуртожитку.

Документи приймаються адресою:

04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12, каб. 228. (2-й поверх) вченим секретарем; (проїзд: від ст. М Оболонь автобус № 73, № 100, № 102 – до зупинки «Інститут гідробіології»); тел. (044) 418-22-71.

 

Круглий стіл: «Мала гідроенергетика в Україні: проблеми охорони біорізноманіття та рибних запасів»

 

 

20 травня 2016 року в Інституті гідробіології НАН України в рамках Х  Всеукраїнського фестивалю науки і відзначення World Fish Migration Day 2016 відбувся Круглий стіл: «Мала гідроенергетика в Україні: проблеми охорони біорізноманіття та рибних запасів».

 

На заході були представники: Мінекобезпеки України О.В. Бонь, Держводагенства України В.М. Мельник, Держрибагенства України В.Ф. Плічко, В.В. Герасимчук, Держекоінспекції України С.О. Мазуркевич, ПАО «Укргідропроект» І.В. Сташук, Т.Я. Шурло, Blue river-екологічний консалтинг  О.Є. Ярошевич, Компанії "Саейнс Інновейшн Продакшн" Ю.О. Ободовський, ТОВ "Альтернатив Електрик" Л.І. Гольштейн, Велико Бичківської сільради голова Й. М. Божук, Компанії Free Energy Г. Єрмоленко, Н.О. Николайчук, Компанії Техноізол Ю.Н.Ветряков, ООО «Гідроенергетика»  А.Г. Петросян, Громади рибалок України А. Неліпа, «Альтернативелектрик» Н.Ю. Бондар, НЕЦУ В.П. Мельничук, Київського національного університету імені Тараса Шевченка к.г.н. К. Данько, Інституту гідробіології НАН України акад. НАН України д.б.н. В.Д. Романенко, д.б.н. проф. С.О. Афанасьєв, д.г.н. проф. В.М. Тімченко, д.б.н. проф. О.О. Протасов, д.б.н. ст.н.с. В.І. Юришинець, к.б.н. В.В. Триліс, к.г.н.  О.О. Гуляєва, к.б.н. Н.В. Майстрова, к.б.н. О.Є. Усов, к.б.н. Ю.Г. Крот, к.б.н. В.Л. Долинський, к.б.н. Л.В. Гулейкова, к.б.н. О.В. Мантурова, О.П. Кирилюк.

 

 

Академік Романенко В.Д. привітав учасників Круглого столу та ознайомив із структурою, розробками і досягненнями інституту.

Після чого відбулись виступи: д.б.н., проф. Афанасьєв С.О. «Оцінка впливу будівництва та експлуатації  малих ГЕС на іхтіофауну та екологічний стан річок». д.т.н. Сташука І.В. «Проблеми проекту Верхньодністровського каскаду малих ГЄС», к.б.н. Долинський В.Д. «Рибоходи на малих ГЕС як можливість збереження рибних міграційних шляхів», к.г.н. Гуляєва О.О. «Світовий досвід у встановленні «екологічних витрат» при гідроенергетичному будівництві», Плічко В.Ф. «Деякі законодавчі аспекти рибопропуску та рибозахисту при гідроенергетичному будівництві».

 

 

 

 

 

Після чого відбулась загальна дискусія, слово брали: Неліпа А., Бонь О.В., Ярошевич О., Протасов О.О., Тімченко В.М., Гольштейн Л.І.

Учасники круглого столу вирішили в режимі електронної пошти узгодити протягом тижня рішення круглого столу.


Після чого відбулась екскурсія в акваріальний комплекс ІГБ та бажаючі змогли переглянути кінофільми, присвячені гідробіологічним та іхтіологічним проблемам сучасності.

 

 

 

Більше про world fish migration day

 


Сторінка 2 з 6


Усі новини

n

Офіційна адреса

  • Героїв Сталінграда просп., 12
    Київ - 210, 04210, Україна
  • Телефон: (38 044) 419 39 81
  • Факс: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua