hydrobio.kiev.ua

Головна >> Про нас >> Новини
Новини

Ювілей академіка НАН України В.Д.Романенка

30 листопада 2015 року виповнюється 85 років видатному вченому в галузях гідробіології, гідроекології та фізіології водяних тварин, директору Інституту гідробіології НАН України, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії в галузі науки і техніки України, академіку НАН України, доктору біологічних наук, професору

РОМАНЕНКУ Віктору Дмитровичу

 

ЖИТТЯ, ПРИСВЯЧЕНЕ НАУЦІ До 85-річчя академіка НАН України В.Д. Романенка (біографічна стаття - Вісн. НАН України, 2015, № 11)

 

На прохання ювіляра офіційного вшанування не буде.

Поздоровлення і привітання можна надсилати на адресу:

Інститут гідробіології НАН України просп. Героїв Сталінграду, 12

04210, Київ

Факс:(044)418-22-32

E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua

 

 

Вітаємо!


За значний особистий внесок у державне будівництво, консолідацію українського суспільства, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, активну громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм директора Інституту гідробіології НАН України академіка НАН України
РОМАНЕНКА ВІКТОРА ДМИТРОВИЧА
нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
(Указ Президента України №491/2015 від 21 серпня 2015 року)

 

Інститут гідробіології НАН України проводить прийом до аспірантури 2015 р.

О г о л о ш е н н я

Інститут гідробіології НАН України

проводить щорічний набір до аспірантури

з відривом від виробництва за державним замовленням зі спеціальностей:

03.00.17 – гідробіологія, 03.00.10 – іхтіологія.

 

До аспірантури на конкурсних засадах приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» або «спеціаліст».

Вступники до аспірантури подають такі документи:

1. Заяву на ім’я директора інституту.

2. Особовий листок з обліку кадрів.

3. Три фотокартки 3х4.

4. Список опублікованих наукових праць і копії праць (не менше 2-х) та винаходів (за наявності). Особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові реферати з обраної ними спеціальності (оцінений за п’ятибальною шкалою з письмовим висновком передбачуваного керівника).

5. Медичну довідку про стан здоров’я за формою086-о (або №286-у).

6. Копії дипломів про закінчену вищу освіту з копією витягу із залікової відомості (додатка до диплому), завірені у відділі кадрів ІГБ НАН України.

7. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

8. Копію паспорта (1-2 стор. та стор. з відомостями про місце реєстрації).

9. Посвідчення про складені кандидатських іспитів (за наявності).

10. Папка паперова на зав’язках.

Паспорт, дипломи про вищу освіту, військовий квиток подаються вступником особисто.

Документи приймаються до 10 вересня за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12, каб. 228. (2-й поверх) вченим секретарем; (проїзд: від ст. М Оболонь автобус №73, №100, №102 – до зупинки «Інститут гідробіології»); тел. (044) 418-22-71, 093-417-20-64

Вступні випробування проводяться з 12 по 25 вересня 2015 р.

Зарахування до аспірантури здійснюється на конкурсній основі з 1 листопада поточного року.

Аспірантам, що навчаються з відривом від виробництва, надається стипендія. Іногородні аспіранти забезпечуються місцем у гуртожитку.

Примітка:

1. Особовий листок з обліку кадрів завіряється за місцем постійної роботи. Для випускників, які не працювали – у відділі кадрів Інституту гідробіології НАН України.

2. Вступникам бажано представити характеристику з місця постійної роботи або характеристику-рекомендацію з місця навчання за підписом декана чи ректора (завірену печаткою). Згідно з Положенням ці документи не обов’язкові, але мають позитивне значення при зарахуванні до аспірантури.

Також проводиться прийом до аспірантури за зазначеними спеціальностями на навчання за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.

 

Відзначення 75-річного ювілею Інституту гідробіології НАН України

8 – 29 травня 2015 р. в Інституті гідробіології
проходили урочисті заходи з нагоди відзначення
75-річного ювілею Інституту гідробіології НАН України

28 травня 2015 р.

Урочисте засідання Вченої ради Інституту,

за участі представників секції хімічних і біологічних наук НАН України, Бюро Відділення загальної біології НАН України, представників міської та районних органів влади, центрального та регіонального комітету профспілки НАН України, ветеранів інституту, трудового колективу

Серед шановних гостей:

Віце-президент НАН України академік НАН України Кошечко В. Г., академік-секретар Відділення загальної біології НАН України академік НАН України Моргун В. В., перший заступник  головного ученого секретаря академік НАН України Ємельянов В. О.;

Голова Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації Цибульщак О. Л., перший заступник голови Бойченко О. К. та заступник начальника відділу економіки Мороз І. Ю.;

Члени Бюро Відділення загальної біології, академіки НАН України Блюм Я. Б., Радченко В. Г. та члени-кореспонденти: Акімов І. А., Євтушенко М. Ю., Заіменко Н. В., Коць С. Я., Кучук М. В., Мосякін С. Л., Романенко О. В., Швартау В. В.; вчений секретар ВЗБ Рутьян Є. В.;

Директор Інституту археології НАН України, академік НАН України Толочко П. П.;

Голова ЦК Профспілки НАН України Широков А. І. та голова Київського регіонального комітету профспілки НАН України Столяров В. М. Також на урочистостях були присутні ветерани та співробітники інституту.

Головуючий на урочистому засіданні директор інституту академік НАН України Романенко В. Д. представив доповідь «Інститут гідробіології: 75 років історії та погляд в майбутнє».

Після урочистих промов та привітань були вручені вітальні листи та відзнаки співробітникам інституту від Національної академії наук України, Київського міського голови, голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, ЦК Профспілки НАН України та Київського регіонального комітету профспілки НАН України.


29 травня 2015 р.

Наукова конференція, присвячена 75-річчю заснування Інституту гідробіології НАН України, де були представлені наукові доповіді:

«Гідроекологічна термінологія і сучасність» –

доповідач д.б.н. проф. М. І. Кузьменко

«Симбіоз та концепція симбіоценозу» –

доповідач к.б.н. В. І. Юришинець

«Розвиток екогідрології в Інституту гідробіології НАН України» –

доповідач д.г.н. проф. В. М. Тімченко

«Радіоекологічні проблеми водних екосистем після аварії на Чорнобильській АЕС» – доповідач д.б.н. Д. І  Гудков

 

Завершилися святкування демонстрацією кінофільму «Наука: пошуки і знахідки. Інститут гідробіології НАН України», який присвячено сучасним проблемам гідробіологічної та гідроекологічної науки та перспективним напрямкам діяльності колективу Інституту. Зокрема із гідрологічними проблемами ознайомив д.г.н. Тімченко В. М., д.б.н. Щербак В. І. поінформував про альгологічні аспекти досліджень, д.б.н. Афанасьєв С. О. представив напрямок іхтіологічних досліджень та проблематику визначення екологічного стану річкових систем, а к.б.н. Крот Ю. Г. ознайомив із новими біотехнологічними напрямами, які розвивають сьогодні в інституті.

 

 

 

 

 


 

Збірник матеріалів науково-практичної конференції молодих учених

Збірник матеріалів науково-практичної конференції молодих учених «Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні актуальних проблем», до 75-річчя заснування Інституту гідробіології  Національної академії наук України (м. Київ, Україна , 2 – 3 квітня 2015 р.)

 

Резолюція науково-практичної конференції молодих учених «Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні актуальних проблем», до 75-річчя заснування Інституту гідробіології  Національної академії наук України (м. Київ, Україна , 2 – 3 квітня 2015 р.)

 


Сторінка 5 з 6


Усі новини

n

Офіційна адреса

  • Героїв Сталінграда просп., 12
    Київ - 210, 04210, Україна
  • Телефон: (38 044) 419 39 81
  • Факс: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua