hydrobio.kiev.ua

Головна >> Про нас

Про нас

Інститут гідробіології НАН України є провідним в Україні науковим центром з великим досвідом комплексних гідроекологічних, гідробіологічних, іхтіологічних, біотехнологічних, радіобіологічних досліджень прісноводних екосистем різного типу.

В інституті працює колектив висококваліфікованих спеціалістів, що виконують наукову тематику з вирішення актуальних проблем, пов’язаних із встановленням закономірностей функціонування прісноводних екосистем в умовах зростаючого антропогенного впливу, оцінкою якості водного середовища та чинників, що її визначають, збереженням біорізноманітності водойм України, біотехнологічними підходами до культивування цінних у господарському відношенні видів гідробіонтів. Інститут є одним із провідних наукових центрів з дослідження прісноводної біоти серед інших установ подібного профілю на теренах СНД.

 


Усі новини

n

Офіційна адреса

  • Героїв Сталінграда просп., 12
    Київ - 210, 04210, Україна
  • Телефон: (38 044) 419 39 81
  • Факс: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua