hydrobio.kiev.ua

Редакційна колегія

Романенко Віктор Дмитрович - Інститут гідробіології НАН України (ІГБ), директор; доктор біологічних наук, професор, академік НАН України.

Якушин Володимир Михайлович - ІГБ, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу екології водойм; доктор біологічних наук.

Алімов Олександр Федорович (Росія) - Зоологічний інститут РАН, завідувач лабораторії прісноводної та експериментальної гідробіології; доктор біологічних наук, академік РАН.

Арсан Орест Михайлович - ІГБ, завідувач відділу екотоксикології; доктор біологічних наук, професор.

Афанасьєв Сергій Олександрович - ІГБ, завідувач відділу іхтіології та екології річкових систем; доктор біологічних наук.

Байчоров Володимир Мухтарович (Білорусь) - Державне науково-виробниче об’єднання «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам», головний науковий співробітник; доктор біологічних наук.

Євтушенко Микола Юрійович - Національний університет біоресурсів і природокористування, завідувач кафедри гідробіології; доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Зайцев Ювеналій Петрович - Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України, головний науковий співробітник відділу гідробіології активних зон моря; доктор біологічних наук, академік НАН України.

Здановський Богуслав (Польща) - Інститут рибного господарства внутрішніх водойм (м. Ольштин), директор; професор.

Клоченко Петро Дмитрович - ІГБ, завідувач відділу екологічної фізіології водяних рослин; доктор біологічних наук.

Крот Юрій Григорович - ІГБ, в. о. завідувача відділу екологічної фізіології водяних тварин; кандидат біологічних наук.

Кузьменко Михайло Ілліч - ІГБ, провідний науковий співробітник відділу прісноводної радіоекології; доктор біологічних наук, професор.

Лаврик Володимир Іванович - Національний університет «Києво-Могилянська академія», професор кафедри екології, доктор технічних наук, професор.
Линник Петро Микитович - ІГБ, завідувач відділу гідрохімії; доктор хімічних наук, професор.

Павлов Дмитро Сергійович (Росія) - Інститут проблем екології та еволюції РАН, директор; доктор біологічних наук, академік РАН.

Протасов Олександр Олексійович - ІГБ, завідувач лабораторії технічної гідробіології; доктор біологічних наук, професор.

Тімченко Володимир Михайлович - ІГБ, завідувач лабораторії гідрології та управління водними екосистемами; доктор географічних наук.

Тодераш Іон К. (Молдова) - Інститут зоології АНМ, науковий консультант лабораторії гідробіології та екотоксикології; професор, академік АНМ.

Шевченко Тетяна Федорівна - ІГБ, старший науковий співробітник відділу екологічної фізіології водяних рослин; кандидат біологічних наук.

Щербак Володимир Іванович - ІГБ, провідний науковий співробітник відділу екології водойм; доктор біологічних наук, професор.
 


Усі новини

n

Офіційна адреса

  • Героїв Сталінграда просп., 12
    Київ - 210, 04210, Україна
  • Телефон: (38 044) 419 39 81
  • Факс: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua