hydrobio.kiev.ua

Головна >> Наукові підрозділи >> Відділ прісноводної радіоекології

Відділ прісноводної радіоекології

1.3.8Керівник – д. б. н. Гудков Дмитро Ігорович

spobr

Фундаментальні дослідження:
 • дослідження особливостей накопичення, міграції та перерозподілу основних дозоутворюючих радіонуклідів та їх фізико-хімічних форм в абіотичних та біотичних компонентах прісноводних екосистем за різних гідрохімічних, гідрологічних та гідробіологічних умов водного середовища;
 • вивчення видоспецифічності та динаміки накопичення радіонуклідів гідробіонтами різного систематичного положення і трофічного рівня;
 • аналіз формування доз опромінення основних груп водних організмів за рахунок зовнішніх та внутрішніх джерел іонізуючого опромінювання;
 • оцінка радіаційно-індукованих цитогенетичних та соматичних порушень у гідробіонтів за умов хронічного впливу малих доз у природних водоймах та при гострому експериментальному опроміненні.
1.3.8.0. 011.3.8.0. 02

Прикладні дослідження:
 • дослідження основних джерел надходження, міграційної здатності та розподілу техногенних тривалоіснуючих радіонуклідів у компонентах прісноводних екосистем за умов впливу підприємств ядерного паливного циклу та Чорнобильської зони відчуження;
 • розробка та оптимізація системи комплексного радіоекологічного моніторингу водних екосистем, що зазнають впливу підприємств атомної енергетики;
 • оцінка дозових навантажень, радіаційних ефектів та екологічних ризиків для гідробіонтів за умов різних рівнів радіонуклідного забруднення водойм;
 • пошук референтних видів гідробіонтів і радіочутливих критеріїв оцінки стану водних екосистем для розробки положень охорони навколишнього середовища від іонізуючого випромінювання з використанням заснованого на біоті стандарту;
аналіз автореабілітаційних процесів у водних екосистемах, що зазнали інтенсивного радіонуклідного забруднення.
 


Усі новини

n

Офіційна адреса

 • Героїв Сталінграда просп., 12
  Київ - 210, 04210, Україна
 • Телефон: (38 044) 419 39 81
 • Факс: (38 044) 418 22 32
 • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua