hydrobio.kiev.ua

Головна >> Наукові підрозділи >> Відділ гідрохімії

Відділ гідрохімії

1.3.1.0. LynnykКерівник – д.х.н., проф. Линник Петро Микитович

spobr

Фундаментальні дослідження
  • дослідження процесів обміну речовин у системі донні відклади – вода за дії аеробних та анаеробних чинників середовища;
  • дослідження процесів міграції, трансформації і розподілу біогенних елементів, органічних речовин та сполук металів між абіотичними компонентами прісноводних екосистем за дії різних чинників (аеробні і анаеробні умови, підвищений вміст у воді органічних речовин та мінеральних солей, зниження рН водного середовища тощо).

1.3.1.0. 021.3.1.0. 01Прикладні дослідження

  • дослідження та оцінка стану поверхневих водних об’єктів різного типу (водосховища дніпровського каскаду, гирлові ділянки річок, лимани Північно-західного Причорномор’я, озерні системи м. Києва) за гідрохімічними показниками;
  • розробка науково обґрунтованих заходів щодо запобігання виникнення негативних явищ у поверхневих водоймах, зумовлених зростанням впливу на них антропогенних чинників.
 


Усі новини

n

Офіційна адреса

  • Героїв Сталінграда просп., 12
    Київ - 210, 04210, Україна
  • Телефон: (38 044) 419 39 81
  • Факс: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua