hydrobio.kiev.ua

Головна >> Наукові підрозділи >> Відділ екотоксикології

Відділ екотоксикології

1.3.5Керівник – д. б. н., проф. Арсан Орест Михайлович

spobr

Фундаментальні дослідження:
 • з’ясування механізмів адаптації риб до дії токсичних речовин різної хімічної природи (аміак, важкі метали, нафтопродукти);
 • вивчення закономірностей формування сучасного еколого-токсикологічного стану екосистем урбанізованих територій та розроблення заходів щодо його покращення;
 • дослідження ролі донних відкладів різного типу в міграції і трансформації токсичних речовин у водній екосистемі.

1.3.5.0. 011.3.5.0. 02
Прикладні дослідження:
 • розробка методів оцінки забруднення водних екосистем важкими металами (мідь, марганець) на підставі фізіолого-біохімічних показників водяних рослин та риб;
 • оцінка впливу на водні екосистеми біологічно активних речовин, які застосовуються в сільському господарстві;
 • дослідження еколого-токсикологічної ситуації в екосистемах дніпровських водосховищ та розробка прогнозу її змін.
 


Усі новини

n

Офіційна адреса

 • Героїв Сталінграда просп., 12
  Київ - 210, 04210, Україна
 • Телефон: (38 044) 419 39 81
 • Факс: (38 044) 418 22 32
 • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua