hydrobio.kiev.ua

Головна >> Наукові підрозділи >> Відділ екології водоймищ

Відділ екології водоймищ

1.3.2Керівник – д.б.н. Якушин Володимир Михайлович

spobr

Фундаментальні дослідження
 • з’ясування механізмів функціонування і стійкості екосистем водосховищ за впливу природних і антропогенних чинників;
 • розробка методології екологічної індикації стану екосистем водосховищ в умовах комплексної дії антропогенних чинників;
 • розробка теоретичних основ еволюції водосховищ Дніпра та методології управління їхнім екологічним станом;
 • встановлення методологічних засад оцінки загроз екологічному стану дніпровських водосховищ за умов гідротехнічного будівництва;
 • встановлення причин та наслідків інвазії чужорідних видів безхребетних в екосистеми водосховищ Дніпра;
 • Розробка методології та методичних підходів оцінки біоресурсного потенціалу водосховищ

1.3.2.0. 021.3.2.0. 01
Прикладні дослідження
 • оцінка впливу гідротехнічного будівництва та інших гідротехнічних робіт на якість води та екологічний стан водних об’єктів різного типу;
 • дослідження різноманіття та кількісного розвитку гідробіонтів у водоймах різного типу та визначення їхнього впливу на якість води;
 • розробка наукових засад технології управління екологічним станом водойм за умов різноманітного антропогенного впливу;
 • встановлення основних механізмів відгуку компонентів біоти водосховищ на глобальні кліматичні зміни.
 


Усі новини

n

Офіційна адреса

 • Героїв Сталінграда просп., 12
  Київ - 210, 04210, Україна
 • Телефон: (38 044) 419 39 81
 • Факс: (38 044) 418 22 32
 • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua