hydrobio.kiev.ua

Головна >> Наукові підрозділи >> Відділ екологічної фізіології водяних тварин

Відділ екологічної фізіології водяних тварин

1.3.4Науковий керівник – академік НАН України Романенко Віктор Дмитрович1.3.4 В.о. зав. відділом – к. б. н. Крот Юрій Григорович

spobr

Фундаментальні дослідження:
 • фізіолого-біохімічні механізми адаптації водяних тварин до біотичних та абіотичних чинників водного середовища;
 • нейро-гормональні механізми адаптації водяних тварин до змін умов середовища;
 • встановлення особливостей метаболізму мікро- і макроелементів та їх роль у регуляції адаптативних процесів у водяних тварин;
 • з’ясування метаболізму вуглекислоти та її ролі в регуляції біосинтетичних процесів у холоднокровних тварин;
 • розробка наукових основ управління біопродуктивністю природних і штучних екосистем.

1.3.4.0. 011.3.4.0. 02
Прикладні дослідження:

 • розробка біологічних основ та технічних принципів культивування гідробіонтів різних трофічних рівнів в регульованих системах;
 • поліциклічне цілорічне відтворення гідробіонтів (риби, безхребетні, водорості) в регульованих системах;
 • розробка біотехнологій відновлення якості природних і стічних вод за допомогою гідробіонтів;
 • комплексна оцінка якості водного середовища та донних відкладів із застосуванням тест-організмів та структурно-функціональних змін клітини.
 


Усі новини

n

Офіційна адреса

 • Героїв Сталінграда просп., 12
  Київ - 210, 04210, Україна
 • Телефон: (38 044) 419 39 81
 • Факс: (38 044) 418 22 32
 • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua