hydrobio.kiev.ua

Головна >> Наукові підрозділи >> Лабораторія технічної гідробіології

Лабораторія технічної гідробіології

1.3.13Керівник – д.б.н., проф. Протасов Олександр Олексійович

spobr

Фундаментальні дослідження:
 • дослідження закономірностей формування структури та функціонування екосистем водних об’єктів, що зазнають впливу техногенних факторів;
 • розробка основ екологічної оцінки функціонування техно-екосистем та обґрунтування систем моніторингу;
 • дослідження ролі інвазивного процесу на функціонування гідроекосистем та техно-екосистем;
 • вивчення гетеротрофних та автотрофно-гетеротрофних консорцій та угруповань консортивного типу.
 • дослідження популяційних характеристик молюсків р. Dreissena та їх ролі у техно-екосистемах;
 • дослідження ролі дрейсени у процесах контуризації («бентифікації») у техно-екосистемах;
 • дослідження окремих таксономічних груп безхребетних в умовах техно-екосистем (Kamptozoa, Bivalvia, Coelenterata, Bryozoa).
1.3.13.0. 011.3.13.0. 02

Прикладні дослідження:
 • розробка заходів щодо зниження біологічних перешкод у роботі техносистем, в тому числі біоперешкод в роботі обладнання і систем водопостачання та охолодження ТЕС та АЕС;
 • розробка системи гідробіологічного моніторингу в техно-екосистемах для контролю впливу технічних факторів на гідроекосистеми та зворотного впливу біотичних факторів на технічні системи;
 • дослідження антиобростаючих властивостей покриттів для розробки рекомендацій щодо боротьби з розвитком організмів перифітону та формуванням обростання;
 • розробка підходів для застосування до техно-екосистем ТЕС та АЕС принципів Водної Рамкової директиви ЕС, а саме концепції екологічного потенціалу сильно порушених або штучних водойм.
 


Усі новини

n

Офіційна адреса

 • Героїв Сталінграда просп., 12
  Київ - 210, 04210, Україна
 • Телефон: (38 044) 419 39 81
 • Факс: (38 044) 418 22 32
 • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua