hydrobio.kiev.ua

Головна >> Наукові підрозділи >> Лабораторія гідроекологічних проблем Дунаю

Лабораторія гідроекологічних проблем Дунаю

1.3.10Зав. лаб – к.б.н. Ляшенко Артем Володимирович.

spobr

Фундаментальні дослідження:
 • Вивчення механізмів формування структури та функціонування угруповань гідробіонтів в умовах кліматичних змін та антропогенного навантаження.
 • Дослідження механізмів взаємодії аборигенних та чужорідних видів.
 • Дослідження екологічних сукцесій гідробіоценозів в умовах динамічних змін оточуючого середовища.
 • Опрацювання основ збереження різноманіття водної флори і фауни та рекомендацій щодо його збереження.
 • Оцінка та поліпшення якості середовища, обґрунтування раціонального та збалансованого використання водних ресурсів.
1.3.10.0. 011.3.10.0. 02

Прикладні дослідження:
 • Розробка інтегральних показників екологічного стану гідроекосистем на основі вивчення біотичної різноманітності.
 • Розробка методології екоіндікації стану водних екосистем.
 • Адаптація принципів Водної Рамкової Директиви ЄС та їх застосування в Україні, зокрема на транскордонних водних об’єктах (пониззя та дельта Дунаю).
 • Гідробіологічний моніторинг різнотипних водних об’єктів.
 • Оцінка біологічної продуктивності водних об’єктів, впровадження методів її підвищення.
 


Усі новини

n

Офіційна адреса

 • Героїв Сталінграда просп., 12
  Київ - 210, 04210, Україна
 • Телефон: (38 044) 419 39 81
 • Факс: (38 044) 418 22 32
 • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua