hydrobio.kiev.ua

Графік та правила роботи

ГІДРОЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР (ГАЦ)

Графік та правила роботи
Порядок надання послуг

Інформація про ГАЦ Інституту гідробіології НАН України (тип/марка наукового приладу/обладнання, що надається для колективного користування, їх основні технічні характеристики та головні напрямки досліджень, які можна здійснити на такому обладнанні), міститься на веб-сторінці інституту. Така сама інформація про ГАЦ Інституту гідробіології НАН України розміщуються на веб-сторінці Президії НАН України.

Наукові установи та організації НАН України, які мають потреби в проведенні досліджень на науковому обладнанні ГАЦ Інституту гідробіології НАН України (далі – замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення загальної біології і ГАЦ ІГБ свої заявки на кількість годин, термін та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання Центру.

Бюро Відділення загальної біології НАН України за поданням директора Інституту гідробіології НАН України, затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру.
Директор Інституту гідробіології НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення загальної біології, визначає графік роботи ГАЦ та окремих наукових приладів/обладнання, встановлює необхідну кількість робочих змін та робочий день з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб вчених НАН України у використанні наукових приладів/обладнання.

ГАЦ Інституту гідробіології НАН України встановлює наступний розподіл режиму користування приладами: при роботі в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години (кожного робочого дня) – з 10 годин до 13 годин надається для потреб співробітників Інституту гідробіології НАНУ, 3 години (щоденно) – з 13 годин до 16 годин надається безкоштовно для замовників – інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години – з 16 годин до 18 годин надається для платного використання обладнання ГАЦ іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України. Використання часу роботи наукових приладів/обладнання реєструється в робочих журналах, форма заповнення яких встановлюється Комісією.
Платні послуги з використання наукового обладнання ГАЦ Інституту гідробіології НАН України для потреб інших замовників надаються згідно з чинним законодавством України.

Інститут гідробіології забезпечує всі витрати, пов’язані з використанням наукового обладнання, наданого НТЦ НАН України.

 


Усі новини

n

Офіційна адреса

  • Героїв Сталінграда просп., 12
    Київ - 210, 04210, Україна
  • Телефон: (38 044) 419 39 81
  • Факс: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua