hydrobio.kiev.ua

Головна >> Актуальні питання

Резолюція

Резолюція

Науково-практичної конференції молодих учених

«Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні

актуальних проблем»,

до 75-річчя заснування Інституту гідробіології

Національної академії наук України

(м. Київ, Україна , 2 – 3 квітня 2015 р.)

В Інституті гідробіології НАН України 2 – 3 квітня 2015 р. відбулася Науково-практична конференція молодих вчених «Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні актуальних проблем», що проводиться в рамках ювілейних заходів із відзначення 75-річчя заснування Інституту гідробіології Національної академії наук України.

В конференції взяли участь 49 молодих науковців, представників науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів України, зокрема Інституту гідробіології НАН України, Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України, Національного університету „Києво-Могилянська Академія», Національного авіаційного університету, Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Немішаївський агротехнічний коледж», Державної екологічної інспекції у Закарпатській області, Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка.

Організаторами конференції виступили: Інститут гідробіології НАН України та Рада молодих вчених Інституту гідробіології. Основними тематичними напрямама роботи конференції були: гідробіологія, іхтіологія, паразитологія, біологічне різноманіття, стійкість та функціонування водних екосистем, екологічна гідрологія, гідрохімія, біотехнології, охорона навколишнього природного середовища.

На пленарних засіданнях конференції було представлено та обговорено 30 усних доповідей учасників.

Основною метою конференції було залучення аспірантів і молодих науковців до активного обміну науковою інформацією із найбільш цікавих питань та гострих проблем гідроекології України.

До конференції видано збірник матеріалів науково-практичної конференції, який розміщено на сайті Інституту гідробіології НАН України http://hydrobio.kiev.ua.

Заслухавши та обговоривши подані матеріали доповідей, учасники конференції відмічають, що гідробіологічні та гідроекологічні проблеми хвилюють сучасних молодих учених, вони активно беруть участь в наукових дослідженнях з актуальних та перспективних напрямів.

Представлені у доповідях матеріали присвячені актуальним напрямам сучасної гідроекології: дослідженням основних біотичних компонентів прісноводних екосистем – бактеріо-, фіто-, зоо-, іхтіопланктону, фітомікроепіфітону, вищих водяних рослин та ін.; належну увагу отримали дослідження на теренах екологічної фізіології гідробіонтів, радіоекології, паразитології, гідрохімії та гідрології. Молоді дослідники показали себе сучасними науковцями, здатними виконувати збір матеріалу та спостереження в умовах природних та штучних водних об’єктів та проводити експериментальні дослідження. Керівники секцій та провідні науковці інституту відзначають високий рівень наукової зміни, яка наслідує наукові здобутки 75-річної історії Інституту гідробіології НАН України та понад 100 річної історії гідробіологічних досліджень в Україні.

Конференція підкреслила значимість та необхідність подальшого поступу фундаментальних і прикладних гідробіологічних досліджень.

Учасники конференції:

рекомендують продовжити в подальшому відновлену у 2013 р. практику проведення на базі Інституту гідробіології НАН України науково-практичних конференцій молодих науковців із метою обміну інформацією, набуття досвіду наукових доповідей та дискусій, обговорення актуальних проблем гідроекології;

рекомендують активніше залучати молодих учених до вирішення практичних гідроекологічних проблем;

вважають за доцільне продовжувати дослідження в таких важливих напрямах гідроекологічної проблематики, як гідробіологія; іхтіологія; паразитологія; біологічне різноманіття; екологічна гідрологія; гідрохімія; біотехнології; охорона навколишнього природного середовища;

відмічають необхідність ширшого використання сучасної методичної та приладної бази у дослідженнях, потребу молодих науковців у більш глибоких знаннях біологічної статистики та її використання.

Учасники конференції відмічають безсумнівну користь і наукову значимість проведеного наукового молодіжного форуму, який сприяє налагодженню нових творчих зв’язків та обміну науковою інформацією, виражають подяку Організаційному комітету конференції та визнають за необхідне зробити традиційним щорічне проведення в Інституті гідробіології НАН України конференцій молодих вчених.

 


Усі новини

n

Офіційна адреса

  • Героїв Сталінграда просп., 12
    Київ - 210, 04210, Україна
  • Телефон: (38 044) 419 39 81
  • Факс: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua