Institute of Hydribiology, the NAS of Ukraine

Home >> Specialized Scientific Council
Specialized Scientific Council
There are no translations available.

Спеціалізована вчена рада Д 26.213.01

створена на виконання постанови Президії ВАК України від 12.03.08 р. № 2-07/3 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями:

03.00.17 – гідробіологія

03.00.10 – іхтіологія

Персональний склад

спеціалізованої вченої ради  Д 26.213.01

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь,

шифр спеціальності

в раді

1

Романенко В.Д.,голова спецради

д.б.н. 03.00.10

2

Афанасьєв С.О., заступник голови спецради

д.б.н. 03.00.10

3

Ліщук А.В., вчений секретар спецради

д.б.н. 03.00.17

4

Арсан О.М.

д.б.н. 03.00.10

5

Бузевич І. Ю.

д.б.н. 03.00.10

6

Волкова О.М.

д.б.н. 03.00.10

7

Гудков Д.І.

д.б.н. 03.00.10

8

Євтушенко М.Ю.

д.б.н. 03.00.10

9

Кірпенко Н.І.

д.б.н. 03.00.17

10

Киричук Г.Є.

д.б.н. 03.00.17

10

Клоченко П.Д.

д.б.н. 03.00.17

11

Кузьменко М.І.

д.б.н. 03.00.17

12

Курант В.З.

д.б.н. 03.00.10

13

Потрохов О.С.

д.б.н. 03.00.10

14

Протасов О.О.

д.б.н. 03.00.17

15

Романенко О.В.

д.б.н. 03.00.17

16

Шевцова Л.В.

д.б.н. 03.00.17

17

Щербак В.І.

д.б.н. 03.00.17

18

Юришинець В.І.

д.б.н. 03.00.10

19

Якушин В.М.

д.б.н. 03.00.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


All News

n

Details

  • Geroiiv Stalingrada Ave., 12
    Kyiv - 210, 04210, Ukraine
  • Tel: (38 044) 419 39 81
  • Fax: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua