Institute of Hydribiology, the NAS of Ukraine

Home >> Scientific Library >> About Scientific Library
About Scientific Library

Про наукову бібліотеку Інституту гідробіології НАН України

There are no translations available.

Iсторія бібліотеки тісно пов’язана зі становленням самого інституту. Перші відомості про майбутню бібліотеку інституту наводяться у “Трудах Днепровской биологической станции” за 1914 р. М.О.Кеппен, перший директор станції, заповів Товариству любителів природи всю свою природничо-історичну бібліотеку. Незначна її частина (32 примірники) стала основою бібліотеки станції.
Бібліотека - потужна наукова бібліотека, яка має такі пріоритетні напрями наукової діяльності: гідробіологічний, радіоекологічний, іхтіологічний, біотехнологічний. Усі ці напрями відображені у каталогах та картотеках бібліотеки інституту. Так, у довідково- пошуковому апараті бібліотеки мають місце такі рубрики, як аквакультура, марікультура, генетика гідробіонтів (окремо генетика риб), гідробіологічна типологія водойм (річки, малі річки, Дніпро, Дністер, Десна, Дунай, Південний Буг, водосховища, канали, озера, болота, ставки), екологічне прогнозування, тепловодне рибництво.
Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки складається з:
Каталогів

 • алфавітного (кирилиця та латина)
 • систематичного (кирилиця та латина)
 • каталогу Я.Ролла
 • каталогу авторефератів
 • каталогу відбитків (кирилиця та латина)
Картотек
 • картотеки періодичних видань (кирилиця та латина)
 • картотеки систематичні (кирилиця та латина)
 • картотека праць співробітників інституту.
Електронний каталог бібліотеки розташовано на сайті інституту Гідробіології та має відкритий доступ всім користувачам.
Бібліотека обслуговує читачів:
понеділок — п’ятниця, з 10:00 до 16:30
Обідня перерва з 13:00 до 14:00
Останній робочий день місяця — санітарний.

 

 


All News

n

Details

 • Geroiiv Stalingrada Ave., 12
  Kyiv - 210, 04210, Ukraine
 • Tel: (38 044) 419 39 81
 • Fax: (38 044) 418 22 32
 • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua