Institute of Hydribiology, the NAS of Ukraine

Home >> Scientific Departments >> Laboratory of Hydroparasitology
Laboratory of Hydroparasitology

Лабораторія гідропаразитології

There are no translations available.

1.3.12Керівник – к.б.н. Юришинець Володимир Іванович

spobr

Фундаментальні дослідження:
 • дослідження екосистемної ролі симбіотичних організмів гідробіонтів;
 • дослідження симбіоценотичних систем різного рівня за умов глобальних змін водних екосистем;
 • розробка принципів та методології оцінки стану прісноводних екосистем та якості водного середовища на основі паразитологічних показників.
1.3.12.0. 011.3.12.0. 02

Прикладні дослідження:
 • дослідження паразитологічної ситуації водойм комплексного призначення;
 • розробка заходів із запобігання виникнення епізоотій господарськоцінних гідробіонтів;
 • розробка заходів із запобігання виникнення негативних явищ, пов’язаних із паразитичними організмами, при комплексному використанні водойм-охолоджувачів енергетичних об’єктів.
 


All News

n

Details

 • Geroiiv Stalingrada Ave., 12
  Kyiv - 210, 04210, Ukraine
 • Tel: (38 044) 419 39 81
 • Fax: (38 044) 418 22 32
 • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua