Institute of Hydribiology, the NAS of Ukraine

Home >> Research Focus
Research Focus

Напрями наукових досліджень

There are no translations available.

Відповідно до Статуту (нова редакція, затверджена розпорядженням Президії НАН України від 09.12.2016 р. № 813) основними напрями наукової діяльності Інституту гідробіології НАН України є:

– вивчення біологічного різноманіття і механізмів функціонування прісноводних екосистем як основи для розробки технологій з біоіндикації, моніторингу та управління екологічним станом водних об’єктів;

– вивчення фізико-хімічних основ процесів міграції, трансформації та біологічної дії на гідробіонтів радіонуклідів і хімічного забруднення та шляхів їх регуляції;

– оцінка і прогнозування стану іхтіофауни у водоймах різного типу з метою раціонального використання водних живих ресурсів та збереження різноманіття риб;

– молекулярно-біологічні, клітинні та фізіологічні дослідження гідробіонтів як основа розроблення високоефективних технологій  аквакультури.

 


All News

n

Details

  • Geroiiv Stalingrada Ave., 12
    Kyiv - 210, 04210, Ukraine
  • Tel: (38 044) 419 39 81
  • Fax: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua