Institute of Hydribiology, the NAS of Ukraine

Home >> Procurement >> Інформація про результати - Тепло

Інформація про результати - Тепло

There are no translations available.

                                                                                      Інформація про результати - Тепло


 

Інформація про результати проведення процедури

закупівлі в одного учасника

 

   1.Замовник:

1.1. Найменування: Інститут гідробіології НАН України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05417029

1.3. Місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12.

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Президія національної академії наук України, код за ЄДРПОУ – 00019270

 


 

 

   2.Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету

   3. Інформація про предмет закупівлі

3.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами), (КДК 40.30.1)

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

1700Гкал.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Січень-грудень 2013 року

4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

 

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.


4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення). www.hydrobio.kiev.ua. 

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 24.12.1012р. оголошення №359153. Інформаційний бюлетень № 139/1(741/1) від 24.12.2012р.


4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель”).


4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

24.12.1012р. оголошення №359153/1. Інформаційний бюлетень

№ 139/1(741/1) від 24.12.2012р.  

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 26.12.2012р. оголошення №362680. Інформаційний бюлетень №139/11 (741/11) від 26.12.2012р.


5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 20.12.2012р.


6. Інформація про переможця процедури закупівлі в одного учасника:


6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

            Структурний відокремлений підрозділ «Київські теплові мережі» ПАТ «Київенерго».


 

6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

00131305


6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 31, тел. (044) – 221-43-71


7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника. 25.12.2012р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 21.01.2013р.

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

1 304 315,00 грн. з ПДВ.

(один мільйон триста чотири тисячі триста п’ятнадцять гривень) з ПДВ.


7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

767,20 грн. (сімсот шістдесят сім грн.) з ПДВ


7.5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:

7.5.1. Дата прийняття рішення.

7.5.2. Причини.
Голова комітету

з конкурсних торгів                                                    С. М. Малина

 

 

 


All News

n

Details

  • Geroiiv Stalingrada Ave., 12
    Kyiv - 210, 04210, Ukraine
  • Tel: (38 044) 419 39 81
  • Fax: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua