Institute of Hydribiology, the NAS of Ukraine

Insitute of Hydrobiology, the NAS of Ukraine.
There are no translations available.


75 років Інституту гідробіології Національної академії наук України


Свій початок історія Інституту гідробіології бере з 1909 р., коли при Київському товаристві любителів природи поблизу Києва на Трухановому острові з’явилась невеличка будівля Дніпровської біологічної станції – однієї з найперших у Європі. У 1921 році Дніпровська біологічна станція увійшла до складу Всеукраїнської академії наук. За рішенням Президії Всеукраїнської академії наук 13 лютого 1934 р. станція була перетворена на Гідробіологічну станцію. У березні 1939 року сесія Академії наук Української РСР прийняла рішення про перейменування Гідробіологічної станції в Гідробіологічний інститут. Владне рішення про створення Інституту гідробіології було прийнято в 1940 р. (Постанова Ради народних комісарів УРСР №696 від 23 травня 1940  р.).

Інститут Гідробіології НАН України

Першим директором Дніпровської біологічної станції став проф. М.О. Кеппен (1909–1910 рр.). У 1920–1921 рр. обов’язки завідувача станцією виконував проф. М.Г. Холодний (з 1929 р. – академік АН УРСР). Деякий час тут працював В.І. Вернадський, перший президент Всеукраїнської академії наук.

Директором біологічної, а згодом гідробіологічної станції з 1922 по 1937 рр. був відомий учений іхтіолог і гідробіолог проф. Д.Є.Белінг. З 1937 року Гідробіологічну станцію, а з 1939 р. – Гідробіологічний інститут, очолив член-кореспондент АН УРСР Я.В. Ролл, який був директором інституту до 1959 р; у 1959-1973 рр. – академік АН УРСР О.В. Топачевський, у 1974-1975 рр. – д.б.н. Л.Я. Сіренко, у 1975-1979 рр. – д.б.н. В.І. Малюк. З 1979 р. до 2016 р. інститут очолював академік НАН України В.Д. Романенко, з грудня 2016 р. – д.б.н. С.О. Афанасьєв

В інституті працює колектив висококваліфікованих спеціалістів, які виконують наукову тематику з вирішення актуальних проблем, пов’язаних із з’ясуванням закономірностей структурно-функціональної організації екосистем континентальних водойм в умовах кліматичних змін та всезростаючого антропогенного навантаження, збереженням біорізноманітності водойм України, біотехнологічними підходами до культивування цінних у господарському відношенні видів гідробіонтів.

 


 

 


All News

n

Details

  • Geroiiv Stalingrada Ave., 12
    Kyiv - 210, 04210, Ukraine
  • Tel: (38 044) 419 39 81
  • Fax: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua