Institute of Hydribiology, the NAS of Ukraine

Home >> International Activities
International Activities

Міжнародна діяльність

There are no translations available.

Інститут гідробіології плідно співпрацює з науковими установами країн СНД та далекого зарубіжжя (Білорусь, Росія, Молдова, Румунія, Польща, Швейцарія та ін.).

Інститут гідробіології за участі фахівців Румунії, Болгарії, Угорщини, Чехословаччини, Федеративної Республіки Югославії, Австрії, Федеративної Республіки Німеччини провів першу комплексну експедицію з вивчення гідроекологічних проблем Дунаю (1988 р.) та спільну українсько-канадську експедицію з вивчення екологічних проблем Дніпра (1994 р.).

Особливе місце в міжнародній діяльності інституту займають роботи, що передбачені планом реалізації Стратегічної програми дій для басейну Дніпра, що являє собою частину Програми розвитку ООН (UNDP) і включає кілька великомасштабних екологічних проектів. Інститут гідробіології бере участь у здійсненні програми ПРООН-ГЕФ “Екологічне оздоровлення басейну Дніпра на території Росії, Білорусії, України” як один із виконавців проектів-грантів “Дослідження стану справ в рибному господарстві та аквакультурі регіону у зв’язку з збереженням біорізноманітності” та “Визначення ризиків, пов’язаних з впливом “гарячих точок” на екологічно чутливі зони в басейні Дніпра”. Співробітники інституту були виконавцями проекту TACIS CDC Pripyat Project – “Спільна програма управління водними ресурсами. Моніторинг і оцінка якості води. Басейн р. Прип’ять”. Внаслідок цієї діяльності відновлено активну співпрацю з науковими установами Республіки Білорусь та Росії. Результатом робіт стало розроблення концептуальних підходів та стратегічних напрямків збереження і відтворення біологічного різноманіття водних екосистем басейну Дніпра в умовах їх антропогенного навантаження (зарегулювання річкового стоку, порушення заплавних біоценозів, тощо).

Інститут заключив договір Про співробітництво між Інститутом гідробіології Національної Академії наук України та Інституту біології Румунської Академії (Бухарест) “Порівняльна оцінка впливу факторів середовища на водні екосистеми Дунайської дельти (Румунська та Українська частини)” з метою координації спільної діяльності для проведення ефективних наукових досліджень в рамках спільного проекту “Порівняльна оцінка впливу факторів середовища на водні екосистеми Дунайської дельти (Румунська та Українська частини)”, на основі чинної двосторонньої Угоди про науково-технічне співробітництво між Національною Академією Наук України та Румунською Академією.

Інститут представляє Україну в Міжнародній асоціації з дослідження Дунаю (International Association for Danube Research – IAD), є співзасновником і активним учасником Європейського регіонального центру з екогідрології під егідою ЮНЕСКО в м.Лодзі (Польща)

 


All News

n

Details

  • Geroiiv Stalingrada Ave., 12
    Kyiv - 210, 04210, Ukraine
  • Tel: (38 044) 419 39 81
  • Fax: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua