Institute of Hydribiology, the NAS of Ukraine

Home >> Applied Research
Applied Research

Прикладні розробки

There are no translations available.

Фундаментальні розробки інституту стали основою для наступних прикладних розробок:
 • Екологічних вимог до правил експлуатації дніпровських та дністровських водосховищ;
 • Стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття водних екосистем;
 • Методики оцінки екологічних ризиків, що виникають при впливі джерел забруднення на водні об’єкти та Методики ідентифікації та оцінки точкових джерел забруднення;
 • Створення високопродуктивних систем дискретного культивування гідробіонтів з метою їх використання для біотестування якості природних вод та отримання цінної біологічної сировини;
 • Методики прижиттєвого визначення інтенсивності накопичення та виведення радіонуклідів з організму гідробіонтів;
 • Методики оцінки порушень у водних біосистемах за умов дії токсичних та радіоактивних чинників. Розроблено метод прогнозування поведінки радіонуклідів у водоймах рибогосподарського призначення;
 • У відповідності з положеннями Директиви 2000/60/ЄС розроблено та впроваджуються наступні нормативні водоохоронні документи: Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями (міжвідомчий керівний нормативний документ), Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води, Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України.

Щодо діючих основних біотехнологій, розроблених Інститутом і впроваджених у виробництво, то до них належить вперше створений в Україні (Ладижинська ТЕС) “Біоенергетичний комплекс відтворення гідробіонтів в регульованих системах водопідготовки”, який дозволяє цілорічно здійснювати вирощування водяних організмів різних трофічних рівнів незалежно від погодних умов, проводити утилізацію низькопотенційного тепла, економити воду і електроенергію, зменшити скид забруднених зворотних вод в природну водойму. Надає можливість управління якістю водного середовища та забезпечує підтримку екологічної рівноваги в роботі технічного об’єкта, біопродукційного блока та гідроекосистеми водойми-охолоджувача.

Біотехнологія поліциклічного-цілорічного відтворення і вирощування господарсько-цінних видів риб, яка надає можливість перейти на принципово нову технологічну схему в рибництві.

В розробленій технології культивування зоопланктерів (Brachionus calyciflorus, Moina macrocopa) наведені біотехнічні прийоми їх масового цілорічного культивування в якості стартових кормів для личинок риб, яка впроваджена в рибоводних господарствах Вінницької РМС, Ладижинської ТЕС, а також IBAU Ingenieurburo fur Aguakultur und Umwelttechnik (Німеччина).

Інженерна споруда для доочистки стічних вод ”Біоплато” впроваджена Інженерним центром “Потенціал-4” на багатьох підприємствах Київської (Фабрика по виробництву чіпсів компанії Крафт Фудз Україна”, “Центр Вольво-Україна”), Донецької (Комбінат по переробці насіння соняшника компанії “Каргілл”) та інших областей України .
Розроблені біотехнології використання водоростей як джерела біологічно активних сполук, у тому числі у виробництві лікувальної мазі “Альгофін”, природно-вітамінізованої харчової добавки “Спируліна“, екологічно чистого клею-плівкоутворювача для обробки насіння с/г культур тощо.

Для штучного відтворення риб розроблені антистресові і знеруховлюючі препарати “БД-68” та “Глициланілід”, препарати запобігання бактеріального та грибкового ураження ікри і личинок риб “ФМ”, “Йод-комплекс” та ін. Майже по всіх зазначених прикладних розробках інституту отримані патенти України.
За останні десять років розробки біотехнологічного напрямку Інституту гідробіології НАН України неодноразово експонувались на національних і міжнародних виставках де відзначались та нагороджувались. Зокрема: Міжнародна виставка „ЕКСПО-2000” (Ганновер, Німеччина, 2000), Пекінський тиждень високих технологій (Пекін, КНР, 2002), ЕКСПО -2005 (Токіо, Японія, 2005).

Патенти, винаходи, корисні моделі:

 • СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РИБОПРОДУКТИВНОСТІ ВОДОЙМ;
 • СПОСІБ БІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ВОДИ НА ТОКСИЧНІСТЬ;
 • СПОСІБ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД;
 • СПОСІБ БОРОТЬБИ З ОБРОСТАННЯМ МОЛЮСКОМ ДРЕЙССЕНИ;
 • СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЕПАРАТУ ХЛОРОФІЛІНУ НАТРІЮ ІЗ БІОМАСИ ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ;
 • СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДОЙМ;
 • СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЗАМОРІВ РИБ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД;
 • СПОСІБ ОБМЕЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПЛАНКТОННИХ ЦІАНОБАКТЕРІЙ У ДЕКОРАТИВНИХ І РИБОВОДНИХ ВОДОЙМАХ;
 • СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ІЗ БІОМАСИ ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ;
 • СПОСІБ ОЧИСТКИ ВОДИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ РИБИ В ЗАМКНЕНІЙ СИСТЕМІ;
 • СПОСІБ УТРИМАННЯ РИБ У НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ;
 • СПОСІБ БОРОТЬБИ ІЗ ЗАРОСТАННЯМ ВОДНОЮ РОСЛИННІСТЮ КАНАЛІВ ІЗ ЗМІННИМ РІВНЕМ ВОДИ;
 • СПОСІБ БОРОТЬБИ ІЗ ЗАБОЛОЧУВАННЯМ КАСКАДНИХ ВОДОСХОВИЩ;
 • СПОСІБ ГЛИБОКОГО ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД;
 • СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД РОСЛИННИХ МАСЕЛ;
 • СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ АКВАТОРІЙ ВІД МУЛУ;
 • СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РИБОПРОДУКТИВ-НОСТІ ВОДОСХОВИЩ;
 • ШТАМ СИНЬОЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ OSCILLATORIA NEGLECTA LEMM;
 • СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ГІДРОБІОНТІВ;
 • СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РАДІОНУКЛІДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ІХТІОФАУНИ ПРІСНОВОДНИХ ВОДОЙМ;
 • СПОСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ НЕРЕСТОВИЩ ФІТОФІЛЬНИХ РИБ І ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПРОДУКТИВНОСТІ;
 • СПОСІБ БОРОТЬБИ З ОБРАСТАННЯМ МОЛЮСКОМ ДРЕЙССЕНИ НА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ;
 • СПОСІБ БІОІНДИКАЦІЇ ЯКОСТІ ВОД;
 • СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТРОФІЧНОГО СТАТУСУ ВОДОЙМИ;
 • СПОСІБ ОБЛИЦЮВАННЯ СХИЛІВ КАНАЛІВ ІЗ ЗМІННИМ РІВНЕМ ВОДИ;
 • СПОСІБ ОДЕРЖАHHЯ БІОЛОГІЧHО АКТИВHОЇ РЕЧОВИHИ, ЩО ПРОЯВЛЯЄ АHТИБЛАСТОМHУ, АHТИМІКРОБHУ ТА HЕЙРОТРОПHУ ДІЮ;
 • СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ РІЧКОВОГО СТОКУ;
 • ШКРЕБОК КОРОБЧАТИЙ ПЕРИФІТИЧНИЙ;
 • ПАСТКА ДЛЯ АНАДРОМНИХ МІГРАЦІЙ БЕЗХРЕБЕТНИХ В ПОТОЦІ ВОДИ;
 • КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА «AQUABIOBASE» (ЕЛЕКТРОННА БАЗА ДАНИХ).
 


All News

n

Details

 • Geroiiv Stalingrada Ave., 12
  Kyiv - 210, 04210, Ukraine
 • Tel: (38 044) 419 39 81
 • Fax: (38 044) 418 22 32
 • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua