Institute of Hydribiology, the NAS of Ukraine

Home >> About the Institute
About the Institute

Про нас

There are no translations available.

Інститут гідробіології НАН України є провідним в Україні науковим центром з великим досвідом комплексних гідроекологічних, гідробіологічних, іхтіологічних, біотехнологічних, радіобіологічних досліджень прісноводних екосистем різного типу.

В інституті працює колектив висококваліфікованих спеціалістів, що виконують наукову тематику з вирішення актуальних проблем, пов’язаних із встановленням закономірностей функціонування прісноводних екосистем в умовах зростаючого антропогенного впливу, оцінкою якості водного середовища та чинників, що її визначають, збереженням біорізноманітності водойм України, біотехнологічними підходами до культивування цінних у господарському відношенні видів гідробіонтів. Інститут є одним із провідних наукових центрів з дослідження прісноводної біоти серед інших установ подібного профілю на теренах СНД.

 


All News

n

Details

  • Geroiiv Stalingrada Ave., 12
    Kyiv - 210, 04210, Ukraine
  • Tel: (38 044) 419 39 81
  • Fax: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua