hydrobio.kiev.ua

Головна >> Аспірантура

Аспірантура

Інститут гідробіології НАН України

проводить набір до аспірантури з підготовки докторів філософії

за спеціальністю 091 Біологія, спеціалізація: гідробіологія; іхтіологія.

 

В Інституті гідробіології НАН України з 2016 року відкрита ліцензована освітня діяльність - підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у форматі програми Доктора філософії (PhD) – третій освітньо-науковий рівень вищої освіти, що передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, а також проведення власного оригінального наукового дослідження (наказ МОН № 933 від 03.08.2016) .

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. На навчання приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Інституту гідробіології НАН України за спеціальністю 091 Біологія (спеціалізації: гідробіологія, іхтіологія)

Освітньо-наукова програма рекомендована до впровадження Вченою радою Інституту гідробіології НАН України протокол № 7 від 17 травня 2016 року

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ Інституту гідробіології НАН України у 2017 році

Документи приймаються адресою:

04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12, каб. 228. (2-й поверх) вченим секретарем; (проїзд: від ст. М Оболонь автобус № 73, № 100, № 102 – до зупинки «Інститут гідробіології»); тел. (044) 418-22-71.

 


Усі новини

n

Офіційна адреса

  • Героїв Сталінграда просп., 12
    Київ - 210, 04210, Україна
  • Телефон: (38 044) 419 39 81
  • Факс: (38 044) 418 22 32
  • E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua